Afdrukken

Organisatie

DE KERNGROEP
De dagelijkse organisatie van de vereniging ligt bij de Kerngroep.
Deze legt, jaarlijks, op de algemene ledenvergadering verantwoording af aan de leden.

Taken
De kerngroep zorgt ervoor dat de vereniging blijft draaien.
In de kerngroep zitten leden met coördinerende en uitvoerende taken.
Uitvoerende taken kunnen eventueel worden gedelegeerd naar werkgroepen en/of andere LETS-leden.

De kerngroep zorgt onder meer voor:

 • de algemene coördinatie;
 • administratie: leden-, financiële en zonnenadministratie;
 • secretariaatstaken: notuleren, post, archief, jaarverslag;
 • penningmeesterstaken: begroting en bewaken budgetten in zonnen en euro's, verantwoording via (financieel) jaarverslag;
 • aansturen en controleren werkgroepen;
 • diverse uitvoerende taken, wanneer hiervoor geen werkgroep is ingesteld, zoals bijhouden agenda;
 • alles rondom de leden: in- en uitschrijven van leden, ledenbegeleiding, beantwoorden vragen, indien nodig reageren op klachten of aanspreken van leden op ongewenst gedrag;
 • en natuurlijk de interne organisatie: houden van kerngroepvergaderingen, organiseren van de Algemene Ledenvergadering.

 

 
LetsWorkTogether WERKGROEPEN
LETS-Nijmegen kent verschillende werkgroepen:
 • Werkgroep Evenementen: organisatie en verzorging activiteiten;
 • Werkgroep Zonnengids en Kringnieuws: redactie, layout etc
 • Werkgroep Website: ontwikkeling en onderhoud
 • Werkgroep PR: vertegenwoordiging van de vereniging naar buiten, contact onderhouden met andere organisaties;
 • Werkgroep Ledenbegeleiding: vraagbaak, problemen oplossen

Daarnaast hebben diverse LETS-leden één of enkele specifieke taken op zich genomen, zoals het ondersteunen van de kerngroep bij de ledenadministratie of het notuleren van kerngroepvergaderingen.

In het Ledengedeelte van deze website kunnen LETS-leden meer informatie vinden, zoals namen en contactgegevens.

Gemaakte onkosten voor de ruilkring worden vergoed. Download declaratieformulier hieronder.

 


Bijlagen:
Bewaar het bestand declaratieformulier Lets NIjmegen.xlsdeclaratieformulier[declaratieformulier]9 kB